تألیفات

کتاب شخصیت شناسی انیگرام برای فروشندگان حرفه ای
چگونه مشتریان بیشتری جذب کنیم
غرش در هیاهوی بازار
پیمایش به بالا